Tarjoilutilaukset

Varian on korvaamaton työväline ravintolalle
hallita luotettavasti ja sujuvasti suuretkin määrät
tarjoilutilauksia.

Selkeät ja havainnolliset näkymät sekä useat vakioraportit tukevat ravintolan päivittäistä toimintaa, sujuvaa asiakaspalvelua ja toimitusvarmuutta.

Keittiölle tuotemenekin ennakointia ja valmistusta varten on selkeät yhteenvetoraportit sekä asiakaspalveluun ja tarjoilujen toimittamiseen omat työraportit.

 

Tiedot tallennetaan vain yhden kerran tilausta tehtäessä.

Tuotekohtaista menekkiä voi seurata nopeasti halutulla tavalla ryhmiteltynä.

 

LASKUTUS

Laskutus sujuu asiakkaan toivomalla tavalla aina oikein, koska asiakkaan tekemä yksilöity tilaus toimii jo sellaisenaan selkeänä laskutusperusteena.
Itse laskutusaineisto on valmiina heti, kun toimitetut tilaukset on käsitelty ja ravintolassa hyväksytty.

Laskutusaineistoa voidaan jakaa asiakkaan toivomalla tavalla eri laskuille.
Lisätiedoissa voidaan käsitellä asiakkaan kustannuspaikkoja, tiliöinti- ja projektitietoja sekä saada näistä erilaisia yhteenvetoja.